ក្រៅ​ពី​ដៃ​ទ្វារ គឺ​ដៃ​ចង្កូត ដែល​អ្នកបើកបរ​គ្រប់​រូប​តែង​តែ​កាន់​ជាប់។ ដៃ​ចង្កូត ក៏​អាច​ផ្តល់​នូវ​អារម្មណ៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​ដល់​អ្នក​បើកបរ​ផង​ដែរ ប្រសិន​បើ​វា​មាន​ការ​រចនា​ស្អាត និង​ស្រួល​កាន់។ ជា​ទូទៅ ក្រុមហ៊ុន​ផលិត​រថយន្ត​ភាគ​ច្រើន​តែង​ផលិត​រថយន្ត ជាមួយ​នឹង​ដៃ​ចង្កូត​មូល ប៉ុន្តែ​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​ក៏​ផលិត​រថយន្ត​ដែល​ប្រើ​ដៃ​ចង្កូត​មាន​រូបរាង​ចម្លែក​ខុស​ពី​គេ​ផង​ដែរ។

នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ ក្រុម​ការងារ Autobodia នឹង​ណែនាំ​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​នូវ​រថយន្ត​ទាំង ១៤ ម៉ូដែល ប្រើ​ដៃ​ចង្កូត​ចម្លែក​បំផុត​គ្មាន​នរណា​ដូច៕

១) Chevrolet Corvair Testudo

២) Lancia Beta Trevi

៣) Maserati Boomerang

៤) Lancia Stratos Sibilo

៥) Subaru XT

៦) Citroen DS21

៧) Mazda MX-03

៨) Bertone Lamborghini Athon

៩) Citroen Osmose

១០) Oldsmobile Incas

១១) Pagani Zonda R

១២) BMW Z22

១៣) Spyker C8 Spyder

១៤) Ford Wrist Twist

ប្រភព ៖ carbuzz

Loading...

បញ្ចេញមតិ

comments